علی رمزی

علی رمزی، ali.ramzi@gmail.com

دانشگاه قم، گروه علوم کامپیوتر

Ali Ramzi

 

هوش مصنوعی

پروژه های درس هوش مصنوعی

  • حل مساله TSP با استفاده از الگوریتم ACo
  • حل مساله TSP با استفاده از الگوریتم GA
  • حل مساله TSP با استفاده از الگوریتم PSO
  • حل مساله TSP با استفاده از الگوریتم GSA
  • حل مساله TSP با استفاده از الگوریتم SA
  •  

درس اصول سیستم های کامپیوتری

تمرین مدار منطقی، از کتاب مدار منطقی مانو، مترجم سپیدنام، ویراست سوم

سری اول:

فصل اول: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 27, 28, 29, 33

فصل دوم: 1, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

فصل سوم: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15

 

 

Subscribe to www.ramzi.ir RSS