علی رمزی

علی رمزی، ali.ramzi@gmail.com

دانشگاه قم، گروه علوم کامپیوتر

Ali Ramzi

 

درس پایگاه داده ها

زمان تحویل پروژه پایگاه داده ها و طراحی نرم افزار

شنبه:11 شهریور
 14:00 الی 15   ابراهیمی، آجرلو، امین
 15:00 الی 16   باقری، جهانیان، حاجی، هاشمی
 16:00 الی 17   خداداد، دوزنده،رجبی، معنوی
 17:00 الی 18   زهتاب، شاه محمدی، علیزاده
 18:00 الی 19   غفاری، قمبری، کلانتر، معارف، نوری

===================

Subscribe to www.ramzi.ir RSS